Hvad får du ud af kurserne?

Du kan læse på hvert enkelt kursus, hvad indholdet er, men generelt får du dette udbytte af vores undervisningstilbud:

• Indsigt i dine egne tankers uhensigtsmæssige støj og de hensigtsmæssige alternativer
• Redskaber til og erfaring med ledelse af grupper
• Indsigt i sammenhængen mellem tale og tillid
• Metoder og teknikker som støtter menneskers ønske om udvikling og selvindsigt
• Redskaber du kan bruge som coach og mentor, samtaleleder og til proces-facilitering