Mødekultur

2 dage
Kursus nr.: O4
Deltagerforudsætninger: De tre grundkurser (G1, G2 og G3)
Deltagerantal: 10 – 16
Servering: Kaffe, te, frugt og snacks

Vi kender det alle sammen: Vi sidder til et møde, vi er velforberedte og har vores klare tanker om det, vi vil tage op. Men som mødet skrider frem, oplever vi mere og mere, at den ene efter den anden forsøger at tage tid til deres eget budskab, og der bliver mindre tid og plads til vores. Hvad gør du så? Bryder du ind der, hvor du synes det er muligt eller passende? Eller venter du til næste møde?

Hvis du kan genkende noget i denne beskrivelse, kan du måske også genkende følelsen af frustration eller ligegyldighed, at det i virkeligheden ikke nytter noget med alle disse møder.

Equilibrio har udviklet en struktur, som gør det muligt at være effektiv på møderne, samtidigt med at alle føler sig betydningsfulde med hver deres rolle på mødet, og derfor går hjem med en oplevelse af, at det har nyttet noget at deltage.

Workshoppens indhold:
• Værktøjer til at strukturere møder og en struktur, som sikrer, at alle bliver hørt

o Klarlæggelse af forudsætningerne for mødet
o Forståelse for vigtigheden af frivillighed
o Formulering af formål og mål

• Kommunikationstrappen

• Indsigt i de forskellige typer møder

• Viden om, hvordan forskellige deltagere bidrager forskelligt

• Viden om, hvordan du selv bidrager til mødet

O4: Mødekultur afholdes d. 6.-7. juni 2012.
Du kan tilmelde dig til Stuart Peacock på tlf. 27 51 64 02
eller du kan tilmelde dig på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.