Nærværende ledelse

2 dage
Kursus nr.: O3
Deltagerforudsætninger: De tre grundkurser (G1, G2 og G3)
Deltagerantal: 10 – 16
Servering: Kaffe, te, frugt og snacks

Som leder er det vigtigt at have klare mål for sin ledelse, og samtidig være opmærksom på at skabe en nærværende dialog med medarbejderne. Det er jo dem, som skal arbejde for at målet bliver nået.

Ved at kunne sætte sig ind i medarbejdernes måde at tænke på, samt deres stærke og svage sider, får lederen mere ud af sine medarbejdere, mere kreativitet, beslutsomhed, samarbejde og arbejdsglæde.

Den nærværende leder håndterer konflikter og misforståelser på en måde, der er konstruktiv for alle parter. Det er vigtigt, at alle bliver hørt og set, så der bliver en oplevelse af gensidig tillid. Det styrker både den enkelte og organisationen.

Det er også vigtigt, at lederne er klar over, hvem de selv er, deres stærke og svage sider, og hvilke sider, der kan blive aktiveret i forskellige situationer.

På denne workshop kommer du til at arbejde med, hvordan du kan blive en nærværende leder.


Workshoppens indhold:

• Forstå medarbejdernes temperamenter og typologier
• Få overblik over medarbejdernes styrker og svagheder
• Forstå medarbejderne i konfliktsituationer
• Finde de bagvedliggende behov
• Opnå redskaber til at håndtere organisationsmæssige konflikter mellem ledere og medarbejdere
• Lære at skabe en organisation, som bygger på gensidig tillid
• Lære at lede ud fra din egen personlighed

Hvis du er interesseret i at høre mere om dette kursus
kan du ringe til Stuart Peacock på tlf. 27 51 64 02
eller du kan sende en besked på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.