Kom Org

Kommunikations Facilitator, med speciale inden for Organisation

4 dage
Kursus nr.: U2
Deltagerforudsætninger: De tre grundkurser (G1, G2 og G3) og Kom Fac
Deltagerantal: 12 – 16
Servering: Kaffe, te, frugt og snacks

Dette er specialet Kom Org - en udbygning af Kom Fac, med speciale i Organisation.

Vores påstand i Equilibrio er, at vi som udgangspunkt ikke forstår hinanden. Vi tror, at vi gør det, men vi tolker det, som andre siger, og tolkningen forgår i vores eget hoved. Når vi tolker det, vi hører, begynder vi sandsynligvis at tillægge den andens ord og adfærd en anden betydning, end personen selv gør. Hvis det sker ofte i en organisation, er risikoen stor for, at der opstår misforståelser og frustration. Folk kan føle sig misforståede og krænkede, hvilket ofte medfører stress.

Samtidig vil det ofte være sådan, at hvis du ikke får spejlet dine egne ord tilbage til dig selv, bliver du ikke opmærksom på den fulde mening bag dine egne ord. Tolkninger og manglende spejling gør ofte samarbejde vanskeligt.

I Den Kommunikative Organisation er det derfor nødvendigt at skabe en kommunikationskultur, der gør det muligt for dig at forstå og blive forstået, så du virkelig oplever dig set og hørt, og så du ser og hører andre. I en kommunikativ organisation skabes der mulighed for kontakt og tillid, som gør det muligt for mennesker at åbne sig og lade sig påvirke af andre. En sådan kommunikation bygger også på ærlighed, frie og selvstændige valg, accept og forståelse af konsekvensen af de valg, som træffes.

Dette speciale kan bruges overalt inden for erhvervslivet, i offentlige og private virksomheder, store som små. Det kan bruges ved møder, samtaler, konfliktløsning og ved supervision.

Du lærer, hvordan du kan "parkere" dine egne tanker og være i indre ro, så du kan lytte til andre uden vurderinger og uden at have "projekter" på deres vegne.

Du lærer at afdække tankemønstre (dine egne og andres) uden fordømmelse, men i fuld accept. Undervejs lærer du også, hvordan du kan lede samtaler, så der opstår ny erkendelse. Ofte vil den talende træffe nye valg, fordi din samtaleledelse giver plads til at se nye muligheder og få øje på mere hensigtsmæssige valg.

I specialet indgår en mentor-ordning, så du mellem kursusgangene har mulighed for at få råd og vejledning af en uddannet Kommunikations Facilitator.

Uddannelsens indhold:
• Samtaleledelse
• Nærværende ledelse
• Motivation
• Mentor-arbejde
• Mødeledelse
• Forskellige typer møder
• Formulering af mål for møder
• Håndtering af konflikt mellem medarbejdere
• Håndtering af konflikt mellem ledelse og medarbejdere
• Virksomhedskultur, undersøgelse og forandring
• Ledelse og tillid til medarbejderne
• Medarbejdere og tillid til ledelsen
• Samarbejde og vidensdeling
• Kollega-supervision
• Ledelsens uddelegering af beslutninger
• Selvstyrende grupper


Førstkommende hold:
12/12-2012, 13/12-2012, 16/1-2013, 17/1-2013

Hvis du er interesseret i at høre mere om dette speciale,
kan du ringe til Stuart Peacock på tlf. 27 51 64 02
eller du kan sende en besked på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.