Kom Pæd

Kommunikations Facilitator, med speciale inden for Pædagogik

4 dage
Kursus nr.: U3
Deltagerforudsætninger: De tre grundkurser (G1, G2 og G3) og Kom Fac
Deltagerantal: 12 – 16
Servering: Kaffe, te, frugt og snacks

Dette er specialet Kom Pæd - en udbygning af Kom Fac, med speciale i Pædagogik.

Den Kommunikative Pædagogik tager sit udgangspunkt i læring, det vil sige formidling af information på modtagernes betingelser, hvor læring skal opfattes i den bredest mulige forstand.

Ved at tage dette speciale lærer du at skabe en kultur, som tager udgangspunkt i dem, som du underviser. Du kommer til at forstå, hvor forskellige børn er, og hvordan du kan bygge det ind i din undervisning - i vuggestuen, børnehaven, i klassen eller på holdet - med kommunikationen som omdrejningspunkt, så at det enkelte barn oplever sig set og forstået.

Dit samspil med børnene bliver kontakt- og tillidsskabende, så den pædagogiske tilgang bliver indsigt, i højere grad end tilrettevisning. Indsigten skabes igennem, at børnenes tænkning bliver synliggjort og bevidstgjort, og så kan den eventuelt ændres til et mere hensigtsmæssigt spor. Du lærer at bruge den spejlende samtale til at synliggøre elevernes tankesystemer og ved accept og åbenhed at motivere dem til forandring og udvikling af deres potentiale.

Oplevelsen af pligt erstattes af frit valg med accept, men samtidig med en forståelse for valgets konsekvens, selvfølgelig i forhold til barnets alder.

Din viden om typologi bliver udbygget, så du kan bruge den, ikke til at "putte børn i kasser", men som støtte for dig, så hvert enkelt barn kan få den inspiration, ro, fordybelse, stimulation, tankemæssige udfordring og fysiske udfoldelse, som det har brug for. Den fysiske indretning af læringsrummet har derfor betydning for læringen, hvilket vi også beskæftiger os med.

I institutionssammenhæng bliver lærerne, pædagogerne og ledelsen kulturbærere, og derfor spejles den lyttende kultur også i virksomheden.

I det ovenstående er omtalt børn og læring, men det kan også bruges i undervisning af voksne.

I specialet indgår en mentor-ordning, så du mellem kursusgangene har mulighed for at få råd og vejledning af en uddannet Kommunikations Facilitator.

Uddannelsens indhold:
• Temperamenter og typologier hos børn
• Konflikthåndtering
• Hvordan den voksne bevarer sin ro
• Samtaleledelse
• Kollega samarbejde
• Kollega supervision
• Nærværende ledelse
• Kulturforandring
• Formidling af Den Lyttende Kultur til børn
• At træne barnets svage side
• Den fysiske indretning af rum
• Den Lyttende Kultur og børn med særlige behov
• Formidling af Den Lyttende Kultur til forældrene


Førstkommende hold:
10/12-2012, 11/12-2012, 14/1-2013, 15/1-2013

Hvis du er interesseret i at høre mere om dette speciale,
kan du ringe til Stuart Peacock på tlf. 27 51 64 02
eller du kan sende en besked på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.